griebikas

griebikas
griebìkas,smob. (2) NdŽ; L299 1. kas griebia, stveria. 2. rugių ar kviečių ėmėjas nuo pradalgio: Mano griebìkė pailso Dkš. O ir pareina jaunos griebìkės, o ir parneša rugių vainiką Br.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • griebikas — griebi̇̀kas, griebi̇̀kė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pagavikas — pagavìkas, ė smob. (2) J pagavėjas, griebikas: Pagavikai lyg niekur nieko bėga sau risčia rš. gavikas; apgavikas; pagavikas; prigavikas; užgavikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiupikas — 4 čiupìkas, ė smob. (2) 1. J, Krš, Ml žr. 2 čiupeklis: Ką ten tokį kriaučių vadinsi – čiupìkas, daugiau suvalgo nekaip padirba Pc. Tie meistrai tokie čiupìkai – visą vasarą statė vieną gryčią Bsg. Toks čiupìkas tas mūsų tėvas – da stogo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”